Сфери Практики Виконання арбітражних рішень

Виконання арбітражних рішень

Исполнение судебных и арбитражных решений от Юрвнешсервис

Виконання іноземних арбітражних рішень

Визнання і приведення у виконання в Україні арбітражних рішень – особлива судова процедура, проходження якої є необхідною умовою для отримання дозволу на виконання арбітражного рішення (exeqatur) і видачу виконавчого документа, як підставу для подальшого стягнення грошових коштів з боржника. В рамках цієї практики Jurvneshservice надає такі послуги:

  • підготовка пакету документів для порушення судової процедури визнання і виконання арбітражного рішення (exeqatur) і її ведення в суді;
  • прийняття забезпечувальних заходів щодо майна боржника;
  • підготовка контрпозиції на заперечення боржника проти виконання арбітражного рішення;
  • представлення стягувача на всіх стадіях розгляду справи в суді першої (апеляційний суд м.Києва) та апеляційної (Верховному суді) інстанцій;
  • підготовка і подання доказів, заяв і клопотань у судовому процесі;
  • підготовка документів для ініціювання виконавчого провадження;
  • отримання виконавчого документа та супровід виконавчого провадження.

Адвокати Jurvneshservice мають досвід представництва як стягувача, так і боржника і спроможні підготувати ефективну позицію у кожному випадку.

Судова процедура визнання та виконання іноземного арбітражного рішення

Винесене міжнародним комерційним арбітражним судом рішення проти української компанії може бути визнано і примусово виконано в Україні на основі Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року, закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” і Цивільного процесуального кодексу України.

Якщо Jurvneshservice представляє інтереси стягувача на етапі підготовки судової процедури готується пакет документів для порушення судового провадження:

– легалізується арбітражне рішення в країні винесення;

– перекладається арбітражне рішення і арбітражна угода на українську мову, включаючи їх нотаріальне завірення в Україні;

– готується клопотання про визнання і приведення у виконання іноземного арбітражного рішення.

Підготовлений пакет документів подається до апеляційного суду м.Києва і на його підставі порушується провадження у справі. Закон надає боржникові право представляти суду свої заперечення проти визнання і видачі дозволу на виконання арбітражного рішення. Кожен боржник заперечує проти виконання рішення, прийнятого проти нього. Частину підстав для відмови у виконанні повинен доводити боржник (наприклад, недійсність арбітражного застереження, порушення процедури розгляду спору, вихід арбітрів за межі своєї компетенції і ін.). Дві підстави для відмови, такі як арбітрабельність спору і виконання арбітражного рішення буде суперечити публічному порядку України, суд може застосувати з власної ініціативи навіть, якщо боржник на них не посилається. У підготовчих засіданнях адвокати Jurvneshservice знайомляться з запереченнями боржника і представляють свою позицію, мета якої відвести всі заперечення боржника.

Після закриття підготовчого судового засідання починається розгляд справи по суті. Предметом судового розгляду є доводи боржника, які він висуває проти визнання і виконання проти нього арбітражного рішення. На даному етапі адвокати Jurvneshservice забезпечують професійне, компетентне і аргументоване подання суду доказів проти позиції боржника. Основна мета – не дати боржнику і суду знайти і обгрунтувати наявність хоча б однієї підстави (достатня наявність однієї з підстав для відмови у визнанні та виконанні) для відмови у визнанні та виконанні арбітражного рішення. Результатом зусиль адвокатів Jurvneshservice є винесення судом ухвали про визнання та надання дозволу на виконання в Україні іноземного арбітражного рішення проти боржника.

Забезпечувальні заходи

Після порушення судом провадження про визнання та виконання арбітражного рішення адвокати Jurvneshservice здійснюють процесуальні дії для вжиття заходів забезпечення активів боржника. Мета – збереження активів боржника від розмивання або приховування під час розгляду справи в суді та забезпечення виконання рішення арбітражу в натурі. Винесена ухвала про забезпечення є виконавчим документом і виконується негайно.

Апеляція на рішення суду першої інстанції

За результатами розгляду справи по суті, суд може винести рішення про визнання і видати дозвіл на виконання в Україні іноземного арбітражного рішення або відмовити у визнанні та виконанні в Україні зазначеного арбітражного рішення. Таке рішення виноситься у формі ухвали.

І в тому і в іншому випадку, на ухвалу суду першої інстанції може бути подана апеляційна скарга до Верховного суду. Апеляцію розглядає колегія з 3 суддів у відкритому засіданні за участю представників сторін та за процедурою, передбаченою Цивільним процесуальним кодексом України для апеляційного провадження. За результатами розгляду справи Верховний суд виносить рішення, яке є остаточним.

Отримання виконавчого документа і супровід виконавчого провадження

Після вступу в силу ухвали суду про визнання та виконання іноземного арбітражного рішення, судом першої інстанції повинен бути виданий виконавчий лист.

У даній процедурі адвокати Jurvneshservice:

  • подають в суд клопотання про видачу виконавчого листа;
  • отримують виконавчий лист, готують пакет документів для порушення виконавчого провадження;
  • підбирають кандидатуру виконавця (державного або приватного) і погоджують її з стягувачем.

Протягом всього періоду виконання іноземного арбітражного рішення адвокати Jurvneshservice тісно взаємодіють з виконавцем при проведенні стягнення, готують необхідні процесуальні документи, як наприклад, мирову угоду, яку сторони можуть укласти в рамках виконавчого провадження, а також при необхідності оскаржують дії виконавця в судах України.

Виконання в Україні арбітражних рішень, винесених МКАС або МАК при ТПП України, інших арбітражних судів і арбітражів ad hoc, що знаходяться на території України

Дана судова процедура має багато спільного з процедурою визнання і виконання іноземних арбітражних рішень.

Мета цієї процедури – отримати дозвіл на виконання в Україні рішень міжнародних комерційних арбітражних судів, прийнятих на території України (місце арбітражу Україна). Це стосується, перш за все, рішень МКАС і МАК при ТПП України винесених проти компанії-резидента України або її майна (спірне майно) або проти майна іноземної компанії-боржника, що знаходиться на території України. Таке рішення МКАС чи МАК при ТПП України має пройти в судах України процедуру отримання дозволу на виконання.

Особливість цієї процедури полягає в тому, що по відношенню до таких рішень не застосовується Нью-Йоркська конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 г. Вона регулюється нормами ст.ст. 35-36 закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” і Цивільного процесуального кодексу України, з особливостями, передбаченими ст. 482.

При проведенні даної судової процедури адвокати Jurvneshservice надають такі ж послуги, пов’язані з представленням інтересів стягувача в судах України, що і в судових процедурах визнання та виконання іноземних арбітражних рішень і, в подальшому, в процесі примусового виконання арбітражного рішення.

Виконання арбітражних рішень, винесених МКАС і МАК при ТПП, інших арбітражних судів і арбітражів ad hoc в іноземних державах

Дані процедури задіюються Jurvneshservice у випадках, коли арбітражні рішення винесені на користь українських компаній і потребують виконання в інших державах, проти іноземних компаній або їх майна.

У таких випадках, адвокати Jurvneshservice тісно співпрацюють з адвокатами країни, на території якої необхідно провести процедуру визнання і виконання арбітражного рішення.

Іноземні адвокати здійснюють функцію представництва інтересів стягувача в судах іноземної держави, а адвокати Jurvneshservice забезпечують їх всіма необхідними матеріалами, доказами, поясненнями і консультаціями з питань українського права, а також забезпечують комунікацію їх зі стягувачем.

У разі необхідності, адвокати Jurvneshservice видають правовий висновок з питань українського права, можуть бути присутніми в судовому засіданні, давати пояснення з різних питань.

Добровільне виконання в Україні арбітражних рішень про стягнення грошових коштів

Коли боржник бажає добровільно виконати рішення арбітражу, він не може це зробити без проходження процедури добровільного визнання і виконання в судах України, яка полягає у визнанні і отриманні дозволу на таке добровільне виконання.

Якщо в звичайній процедурі визнання та отримання дозволу на виконання арбітражного рішення ініціюючою стороною є стягувач, то в процедурі добровільного виконання ініціюючою стороною є боржник. Саме він повинен подати до суду документи (клопотання, арбітражне рішення і арбітражна угода), необхідні для порушення справи.

Боржник в даній процедурі виступає в позитивній ролі, він не заперечує проти виконання, а навпаки, намагається створити необхідні правові умови такому виконанню. Суд повинен розглядати дану справу в скорочені терміни (10 днів) і без повідомлення інших учасників.

  У цій судовій процедурі “перешкодою” для добровільного виконання арбітражного рішення може бути тільки сам суд, який може відмовити у виконанні, якщо визначить, що арбітражне рішення винесено по неарбітрабельному спору, або його виконання суперечить публічному порядку України.

Адвокати Jurvneshservice супроводжують такі процедури, що сприяє швидкому добровільному виконанню арбітражного рішення.

Виконавчі документи

На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його виконання український суд видає виконавчий лист, який вноситься до Єдиного державного реєстру виконавчих документів і подається на виконання.

Ключові експерти:

Геннадій Цірат – доктор юридичних наук, спеціалізується на питаннях виконання судових і арбітражних рішень в Україні. Він представляв інтереси багатьох іноземних компаній в процедурах визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. Його остання справа – це визнання і виконання арбітражного рішення Міжнародного арбітражного центру при Федеральній палаті економіки Австрії від 6 червня 2012 року по справі № SСН-5039 за позовом компанії «Норберт Шаллер гезельшафт м.б.Х.» проти Публічного акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк».