Про нас

Історія заснування

Jurvneshservice було створено у далекому 1987 році, ще за часів СРСР, коли вийшли перші «капіталістичні» закони, що дозволяли приватну власність та виробничі кооперативи. Саме тоді було офіційно зареєстровано Jurvneshservice, основною спеціалізацією якого  було консультування у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Зрозуміло, що першими клієнтами Jurvneshservice були українські підприємці. Проте згодом, з відкриттям кордонів та взагалі руйнацією Радянського Союзу, Jurvnehservice почав консультувати й іноземців, які прагнули інвестувати в українську економіку.

Хоча з розвитком українського права види спеціалізації адвокатів Jurvneshservice розширювалися, завжди залишалася головна спеціалізація – консультування у сфері зовнішньоекономічної діяльності та правовідносин з іноземним елементом, яка в подальшому дістала своєї особливої реалізації  у таких практиках як міжнародна торгівля, міжнародний комерційний арбітраж, інвестиційний арбітраж, надання правових експертних висновків, визнання та виконання іноземних судових рішень в Україні та українських судових рішень за кордоном, та будь-яких інших практиках, де може бути присутній іноземний елемент.

Ця особливість є наслідком того, що основний кістяк адвокатів та юристів Jurvneshservice завжди складали випускники Інституту міжнародних відносин Київського національного  університету імені Тараса Шевченка.

Досвідчені юристи

Адвокати Jurvnehservice базують свої консультації на нормах права України та міжнародних договорів, учасницею яких є Україна, а також на судовій практиці та правовій доктрині, як національній, так і іноземній. Для найбільш ефективного консультування адвокати та юристи Jurvneshservice постійно підвищують свою кваліфікацію і, в першу чергу, за рахунок самонавчання, яке реалізується в отриманні ними наукових ступенів у галузі права. Так, Геннадій Цірат, найстарший адвокат у Jurvneshservice, отримав ступінь кандидата юридичних наук за наукове дослідження «Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні» (2000), а ступінь доктора юридичних наук – за дослідження «Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правового регулювання міжнародного цивільного процесу» (2015).

Ганна Цірат ступінь кандидата юридичних наук отримала за дослідження договорів франчайзингу (2003), а ступінь доктора юридичних наук – за дослідження уніфікації норм міжнародного приватного повітряного права (2019). 

Катерина Цірат захистила кандидатську дисертацію «Автономія волі сторін у Гаазьких Принципах вибору права у міжнародних комерційних договорах» (2018), присвячену принципу автономії волі сторін – аналогу свободи договору у міжнародному приватному праві. Акцент у роботі було зроблено на аналізові «Принципів вибору права у міжнародних комерційних договорах», створеного Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права як модель для законодавця, інструмент тлумачення норм міжнародного приватного права для судів і арбітражів, а також як «дорожня карта» для бізнесу. 

Проте в Jurvneshservice працює не тільки родина Цірат, а й інші адвокати.

Дмитро Салатюк спеціалізується на представництві інтересів кредиторів в процедурах банкрутства українських підприємств, вирішенні адміністративних, цивільних та комерційних спорів, виконанні судових рішень. Хоча він є випускником Київського національного торгово-економічного університету, за традицією Jurvneshservice він здійснює багато юридичної роботи, де присутній іноземний елемент.

Значний досвід адвокатів Jurvneshservice у сфері права та академічні дослідження дозволяють їм ефективно працювати над будь-якою справою, що включає чітке розуміння юридичних процесів,  часових та грошових витрат, очікувань на завершення справи.

Зрозуміло, що кожен з зазначених вище адвокатів Jurvneshservice має помічників, які є досвідченими юристами. Робота кожного з адвокатів в тандемі з його помічником дозволяє надати якісні юридичні послуги за прийнятною ціною.

Ми вирішимо будь-яку юридичну проблему - просто запитайте

Ви отримаєте відповіді на всі питання, що Вас цікавлять, протягом 24 годин. Незалежно від юридичної проблеми – складної чи загальної, локалізованої в Україні чи за кордоном, адвокати та юристи Jurvneshservice вирішать її самостійно чи з залученням іноземних висококваліфікованих юристів.