Сфери Практики Виконання іноземних судових рішень

Виконання іноземних судових рішень

Визнання і приведення у виконання в Україні іноземних судових рішень (рішень іноземних судів)

Рішення судів, які винесені проти українських компаній (з комерційних або інвестиційних спорів) або громадян (цивільні, сімейні, спадкові, трудові та інші спори) і потребують визнання та виконання в Україні, мають пройти судову процедуру з метою отримання дозволу на їх виконання (exeqatur).

Оскільки єдиної універсальної конвенції на кшталт Нью-Йоркської конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року з питань виконання іноземних судових рішень на сьогодні в світі не існує, винесене іноземним судом рішення проти української компанії або громадянина може бути визнано і примусово виконано в Україні на основі двостороннього договору про правову допомогу, укладеного Україною з іншою державою (всього таких договорів 30, їх перелік можна переглянути за посиланням https://minjust.gov.ua/m/4906), Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р., Київської Угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності 1992 р. та деяких Гаазьких конвенцій в сфері сімейного права (наприклад, Гаазька конвенція про визнання та виконання рішень, що стосуються зобов’язань з утримання 1973 р., Європейська конвенція про визнання та виконання рішень щодо опіки над дітьми та відновлення опіки над дітьми 1980 р. та інші). 

Тому у різних справах про визнання іноземного судового рішення в Україні ми маємо застосовувати різні міжнародні договори, з різним режимом регулювання вказаних питань, а за відсутності такого міжнародного договору – українське процесуальне законодавство (ЦПК України).

У судових процедурах визнання і виконання рішень іноземних судів адвокати Jurvneshservice надають такі послуги:

 підготовка пакету документів для порушення судової процедури визнання і виконання іноземного судового рішення (exeqatur);

переклади документів українською мовою, їх легалізація, направлення до суду для порушення справи;

процесуальні дії з метою прийняття забезпечувальних заходів щодо майна боржника;

підготовка контрпозицій на заперечення боржника проти виконання судового рішення;

підготовка і подання доказів, заяв і клопотань у судовому процесі;

представництво стягувача на всіх стадіях розгляду справи в суді першої інстанції (місцевий загальний суд за місцем знаходження боржника або його майна), в апеляційній (обласний апеляційний суд) та касаційній (Верховний суд) інстанціях;

отримання ухвали про визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового рішення та виконавчого документу в суді першої інстан

 підготовка документів для порушення виконавчого провадження;

супровід виконавчого провадження, спільна робота з виконавцями.

Етапи судової процедури

Підготовка документів для порушення судового провадження

На цьому етапі спільно зі стягувачем необхідно підготувати пакет документів для порушення судового провадження:

легалізація судового рішення в суді іноземної держави, який виніс це рішення;

здійснення перекладу судового рішення та інших документів українською мовою і їх нотаріальне посвідчення в Україні;

отримання від суду, що виніс рішення, підтвердження, що рішення набуло законної сили та що боржник належним чином був повідомлений про розгляд справи;

 підготовка клопотання про визнання та виконання судового рішення;

підготовка та легалізація довіреності на представництво інтересів стягувача в судах України, її переклад і нотаріальне посвідчення в Україні.

Даний пакет документів подається до компетентного суду України за місцем знаходження боржника або його майна. За результатами подання таких документів суд порушує провадження у справі, після чого направляє матеріали боржнику і надає йому строк (30 днів) на представлення заперечень проти виконання цього рішення в Україні.

Прийняття судом забезпечувальних заходів

На даному етапі, після порушення судом провадження, доцільно здійснити процесуальні дії для вжиття заходів забезпечення на час розгляду справи в суді (арешт активів боржника та ін.).

Мета таких заходів – збереження активів боржника від розмивання або приховування під час розгляду справи в суді та забезпечення виконання судового рішення в натурі. Боржник може просити суд зобов’язати стягувача внести зустрічне забезпечення (грошові кошти на депозит суду), проти чого адвокати Jurvneshservice представляють аргументовану контрпозицію.

Судова процедура. Заперечення боржника проти виконання судового рішення. Підготовче засідання

Закон надає боржнику право представити суду свої заперечення проти визнання та надання дозволу на виконання рішення іноземного суду. Майже кожен боржник в даних процедурах заперечує проти виконання судового рішення, прийнятого проти нього.

Перелік підстав, на які боржник  має право посилатися, міститься у двосторонніх міжнародних договорах про правову допомогу, у багатосторонніх міжнародних конвенціях, а за відсутності таких договорів, в законодавстві України.

Адвокати Jurvneshservice представляють позицію стягувача в підготовчому судовому засіданні, в якому сторони зобов’язані представити свої правові позиції і докази. У підготовчому засіданні адвокати Jurvneshservice вивчать заперечення боржника, підготують і представлять суду свою позицію, мета якої спростувати всі заперечення боржника проти виконання та надати контрдоводи та їх докази.

В підготовчому судовому засіданні вирішується багато процесуальних питань судового провадження, наприклад, призначення експертизи, прийняття забезпечувальних заходів, залучення третіх осіб у справу та багато інших.

Судовий розгляд заперечень боржника проти виконання іноземного судового рішення

Після закінчення підготовчого судового засідання починається розгляд справи по суті.

Предметом судового розгляду є доводи боржника, які він висуне проти визнання і виконання проти нього іноземного судового рішення.

На даному етапі адвокати Jurvneshservice забезпечують компетентне і аргументоване представлення суду доказів та доводів, на яких ґрунтуються заперечення позиції боржника.

Мета таких заперечень – не дати боржнику або суду знайти і обґрунтувати наявність хоча б однієї підстави для відмови у виконанні. Результатом наших зусиль буде винесення судом ухвали (форма судового рішення у таких справах) про визнання та надання дозволу на виконання в Україні рішення суду іноземної держави, винесеного проти боржника.

Апеляційне провадження стосовно рішення суду першої інстанції

(А) Якщо суд першої інстанції виносить ухвалу про відмову у визнанні та виконанні іноземного судового рішення, то на таку ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції. Адвокати Jurvneshservice на підставі ретельного вивчення ухвали та аргументів суду, покладених в основу такої ухвали, готують апеляційну скаргу, необхідні доказі та документи та подають їх до апеляційного суду.

Апеляційний суд у складі трьох суддів розглядає апеляційну скаргу у відкритому провадженні, в якому адвокати Jurvneshservice представляють позицію апелянта, доводи, приймають участь у оцінці доказів та позиції суду, ухвала якого оскаржується. В апеляційному суді справа проходить повторний розгляд по суті за всіма процедурами вивчення, дослідження та оцінки доказів.

За результатами апеляційного розгляду суд виносить постанову, якою або залишає ухвалу в силі або скасовує її та виносить нове рішення.

Завдання, яке ставлять перед собою адвокати Jurvneshservice в таких справах, отримати рішення апеляційного суду, яким визнати та надати дозвіл на виконання іноземного судового рішення.  

(Б) Якщо суд першої інстанції виносить ухвалу про визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового рішення, боржник може задіяти таку ж саму процедуру апеляційного оскарження. В цьому випадку боржник буде оскаржувати законність рішення суду першої інстанції, а завдання адвокатів Jurvneshservice – відстояти його та залишити в силі.

Касаційне провадження стосовно рішень судів першої та апеляційної інстанцій

На рішення суду першої та апеляційної інстанцій і боржником і стягувачем може бути подана касаційна скарга до Верховного суду, в залежності від того, кого ці рішення не будуть влаштовувати. На відміну від апеляції, Верховний суд розглядає скарги в спрощеному провадженні, без участі сторін та їх представників, тільки на основі письмових аргументів сторін. В таких умовах, незалежно від того, хто подав касаційну скаргу, адвокати Jurvneshservice готують і представляють Верховному суду (справу розглядає колегія з 5 суддів) правову позицію стягувача з усіх аспектів даної судової справи.

Відкриття виконавчого провадження

Після набуття чинності ухвали чи постанови про визнання та надання дозволу на виконання іноземного судового рішення, суд першої інстанції за клопотанням стягувача повинен видати виконавчий лист, який є підставою для відкриття виконавчого провадження державним або приватним виконавцем.

У даній процедурі адвокати Jurvneshservice:

  • подають до суду першої інстанції клопотання про видачу виконавчого листа на підставі судового рішення і ухвали українського суду, яким надано дозвіл на виконання такого судового рішення;
  • отримують виконавчий лист, готують пакет документів для порушення виконавчого провадження;
  • підбирають кандидатуру виконавця (державного або приватного), погоджують її зі стягувачем;
  • здійснюють взаємодію з ним з усіх питань виконавчого провадження.

Протягом всього періоду виконання судового рішення адвокати Jurvneshservice тісно взаємодіють з виконавцем при проведенні стягнення на майно боржника, підписання та виконання мирової угоди, яку сторони можуть укласти в рамках виконавчого провадження, а також готують відповідні процесуальні документи в разі оскарження боржником дій виконавця в судах України.

Ключові експерти:

Геннадій Цірат – доктор юридичних наук, спеціалізується на питаннях виконання судових і арбітражних рішень в Україні. Він представляв інтереси багатьох іноземних компаній в процедурах визнання і виконання іноземних арбітражних рішень в Україні. Його остання справа – це визнання і виконання арбітражного рішення Міжнародного арбітражного центру при Федеральній палаті економіки Австрії від 6 червня 2012 року по справі № SСН-5039 за позовом компанії «Норберт Шаллер гезельшафт м.б.Х.» проти Публічного акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк».