Сфери Практики Міжнародний комерційний арбітраж

Міжнародний комерційний арбітраж

International Commercial Arbitration photo

Юристи, досвідчені в арбітражу

Адвокати Jurvneshservice мають велику практику в міжнародному комерційному арбітражі, представляючи інтереси, як позивачів, так і відповідачів в таких міжнародних комерційних арбітражних судах як Арбітражний інститут Стокгольмської торгової палати, Віденський міжнародний арбітражний центр Федеральної палати економіки Австрії, МКАС при ТПП України, МКАС при ТПП РФ, арбітраж у Цюріху, інших арбітражних судах і арбітражах ad hoc.

Знання і досвід юристів Jurvneshservice, активний і креативний підхід до кожної конкретної правової ситуації дозволяють досягати успіху у кожній справі.

 Послуги Jurvneshservice включають:

 • вивчення і правову експертизу суперечки, початкових документів (контракти, інвойси, листування сторін, акти, платежі, постачання, претензії та ін.) і правових позицій сторін на момент виникнення суперечки;
 • збір доказової бази, обґрунтування правової позиції;
 • підготовку позовної заяви і документів, що додаються, подання позовного пакету до міжнародного арбітражного суду, визначеного арбітражною угодою;
 • підбір кандидатури арбітра для призначення при формуванні складу арбітражного суду;
 • узгодження з арбітрами Акту повноважень або процесуального Графіку розгляду суперечки, підготовку і подання складу арбітражу необхідних процесуальних заяв і клопотань;
 • підготовку і представлення арбітрам правової позиції, аргументів і доказів сторони, яку представляють юристи Jurvneshservice, вивчення контраргументів і доказів іншої сторони, підготовка спростувань і дискредитація позиції і аргументів протилежної сторони;
 • у разі потреби, підбір експерта з питань застосовного права, формулювання для нього питань для підготовки правового висновку, забезпечення необхідної взаємодії з експертом;
 • забезпечення перекладу усіх доказів, що подаються складу арбітрів і протилежній стороні, заяв і документів на мову арбітражу;
 • представлення і захист позиції сторони в ході проведення усних слухань, допиту свідків, експертів, в процесі вивчення і кваліфікації інших доказів у справі;
 • підготовка і представлення арбітрам заключних доводів та заяв;
 • вивчення винесеного арбітражного рішення на предмет можливих друкарських або арифметичних помилок, інших недоліків для їх вчасного виправлення арбітрами;
 • вивчення винесеного арбітражного рішення на предмет відображення в ньому рішення арбітрів за усіма заявленими первинними і зустрічними вимогами, з тим, щоб у разі необхідності у встановлений термін (30 днів) просити арбітрів винести додаткове рішення;
 • представлення сторони в процедурі оспорювання арбітражного рішення в державних судах держави місця – винесення арбітражного рішення.

Дії сторін по вирішенню можливих суперечок в міжнародному комерційному арбітражі

В міжнародному комерційному арбітражі розглядаються спори між компаніями різних держав. Такі спори розглядаються із застосуванням права, погодженого сторонами, і норм міжнародних конвенцій, міжнародних торгових звичаїв, судової і арбітражної практики.

Вибір юридичних радників і представників. Чому це важливо?

Вирішення суперечки в міжнародному комерційному арбітражному суді вимагає знань міжнародного приватного права, основ іноземного права, міжнародних конвенцій і процесуальних особливостей розгляду спорів в різних міжнародних арбітражних судах, а також володіння іноземними мовами.

Рішення арбітрів по спору є остаточним і перегляду не підлягає – справа розглядається і вирішується однією “інстанцією”, немає апеляції і касації, немає перегляду рішень за нововиявленими обставинами. “Переграти” вирішену в арбітражі справу неможливо! Це означає, що всі питання спору будуть остаточно вирішені арбітрами!

У міжнародному комерційному арбітражі мінімізовані і корупційні ризики, що кардинально підвищує вимоги до якості саме правової позиції сторін і кваліфікації юридичних радників. Захист правової позиції перед арбітрами в умовах жорсткої правової протидії з боку іншої сторони, її юридичних радників і представників має бути якісним. Забезпечення такої якості – завдання № 1 для кожної сторони спору. Залучення юридичних радників і експертів, що мають необхідні знання і досвід, є передумовою якісної правової позиції і успішного правового захисту інтересів в арбітражному суді.

 Перш за всеі адвокати Jurvneshservice проводять оцінку сильних і слабких сторін кожної сторони спору. Якщо адвокати Jurvneshservice представляють позивача – формується правова позиція і різні варіанти її захисту в арбітражному суді з урахуванням можливих контраргументів і позиції відповідача. Якщо юристи Jurvneshservice представляють відповідача – вибудування позиції захисту відбувається з урахуванням аргументів і позиції, викладеної в позовній заяві.

Ініціювання арбітражного розгляду спору. Розрахунок потенційних витрат

Ініціювання арбітражної процедури здійснюється шляхом направлення позовної заяви на адресу міжнародного комерційного арбітражного суду, визначеного сторонами в арбітражному застереженні.

Сторона, що ініціює арбітражний розгляд справи, повинна сплатити арбітражному суду реєстраційний збір (600 – 5 000 доларів США залежно від арбітражного суду, в якому розглядатиметься спір).

Підготовка позовної заяви або прохання про арбітраж – один з найважливіших етапів арбітражного захисту позивача. При підготовці позову адвокати Jurvneshservice на основі зробленої оцінки правових позицій формують і обґрунтову.ть правову позицію позивача, готують пакет доказів, на яких базуються позовні вимоги, обґрунтовують позицію нормами міжнародних конвенцій, застосовного національного права, міжнародних звичаїв і арбітражної практики.

На цьому етапі визначається вартість ведення справи в арбітражному суді, формується ціну позову, від розміру якої залежить розмір арбітражного збору або авансів на виплати гонорарів арбітрам і сплату адміністративного збору.

Розмір арбітражного збору обчислюється у відсотках від суми позовних вимог і залежить від кількості арбітрів (чим більше арбітрів, тим більше, до 3-х разів, буде розмір арбітражного збору). Розуміючи це адвокати Jurvneshservice вираховують реалістичну, з точки зору вірогідності задоволення, суму позовних вимог.

Сплачений арбітражний збір підлягатиме компенсації відповідачем в повному об’ємі, якщо будуть задоволені все позовні вимоги.

Формування складу арбітражу: вибір і призначення арбітрів

Арбітри – це особи, яким довіряють вирішити спір та винести арбітражне рішення, яке буде остаточним. Вони мають бути неупереджені, професійні, не пов’язані прямо або опосередковано з іншою стороною (її засновниками). Арбітрами можуть бути громадяни будь-якої країни, авторитетні фахівці в галузі права міжнародної торгівлі (практики, вчені, адвокати).

При виборі особи, яку буде призначено арбітром (якщо арбітраж складатиметься з 3 арбітрів), адвокати Jurvneshservice:
(a) підбирають ряд кандидатур, що відповідають вказаним критеріям;
(б) направляють кожному з них запит на предмет відсутності конфлікту інтересів і можливого зв’язку з протилежною стороною і предметом спору;
(в) запитують інформацію про їх досвід, спеціальні знання, володіння мовою, якою має розглядатися спір, та
(г) просять надати попередню згоду на призначення арбітром.

На підставі отриманої інформації та попередньої згоди адвокати Jurvneshservice направляють свої рекомендації по кандидатурі арбітра, на якій варто зупинити вибір, і вже після того інформується міжнародний комерційний арбітражний суд про здійснений вибір.

Забезпечувальні способи (арешт майна відповідача, заборона на здійснення певних дій та ін.)

Подібні способи забезпечення позову, поданого до міжнародного комерційного арбітражу, адвокати Jurvneshservice можуть здійснити:

(а) через надзвичайного арбітра, в компетенцію якого входить вжиття таких забезпечувальних способів, що повинно бути передбачено Регламентом арбітражного суду; або
(б) шляхом звернення до державного суду для вжиття заходів забезпечувального характеру в країні місця знаходження майна (активів) відповідача.

Вжиття таких способів може потребуватися як на території держави місця-арбітражу, так і на території іншої держави.

Слід враховувати, що рішення надзвичайного арбітра, як правило, не може бути примусово виконане, що робить цей спосіб менш ефективним у разі недобросовісного відповідача, а отже, може бути загроза втрати його активів і, як наслідок, труднощі у майбутньому виконати арбітражне рішення.

Більш ефективним способом забезпечити позовні вимоги, що заявлені в міжнародному комерційному арбітражі, є отримання забезпечення в суді держави, в якій знаходиться майно відповідача, навіть якщо  при цьому держави, де розглядається спір арбітражем і, де слід заарештувати активи відповідача, є різними. В Україні така можливість передбачена процесуальними кодексами і починаючи з 2017 р. активно застосовується.

Для проведення забезпечувальних дій в інших державах адвокати Jurvneshservice залучають своїх партнерів – місцевих юристів та забезпечують тісну взаємодію з ними в процесі вжиття забезпечувальних способів відносно активів відповідача в цій державі.

Розгляд спору по суті. Усні слухання, допит свідків, "допит" експерта в праві

Цей етап – найважливіший! На ньому відбувається формування відношення арбітрів до позицій сторін, що сперечаються, їх аргументів, доказів, а також оцінки правоти кожної зі сторін і законності їх позицій.

Завдання № 1 на цьому етапі – правильно і аргументовано представити арбітрам свою позицію!

Для обґрунтування нашої позиції ми використовуємо усі інструменти:
– письмові докази і їх пояснення;
– судову і арбітражну практику розгляду аналогічних справ;
– показання свідків там, де вони доречні;
– висновки визнаних експертів з питань права, що підлягає застосуванню, та багато інших.

Завдання № 2 – піддати аргументованій критиці позицію супротивної сторони, дискредитуючи цю позицію перед арбітрами! Для цього ми використовуємо різні інструменти і методи, що довели свою ефективність в різних справах.

На фінальній стадії розгляду спору представляємо позицію на усних слуханнях, в процесі яких закріплюємо сформовану нашими письмовими аргументами позицію у справі. Виступи юридичних представників перед арбітрами, відповіді на їх питання, перехресний допит свідків, представлення доказів, спростування аргументів супротивної сторони повинні переконати арбітрів в правильності, законності та справедливості нашої позиції. Від того, яке емоційне враження залишиться за результатами усних слухань, залежить значною мірою і рішення по спору.

Ключові експерти:

Геннадій Цірат – доктор юридичних наук, має багатий досвід успішного представлення інтересів в міжнародному комерційному арбітражі. Він представляв інтереси багатьох українських і іноземних компаній при розгляді суперечок в різних міжнародних комерційних арбітражних судах і зокрема, у Віденському міжнародному арбітражному центрі у справі проти ВТБ – Банк (Австрія), компанії VBC проти російських банків, в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма в справах ГПВД “Укрінтеренерго” проти ряду австрійських компаній, в МКАС при ТПП РФ у справах Дойче форфе проти КД авіа (Калінінградський аеропорт), Вінницький завод “Кристал” проти сербських компаній, в МКАС при ТПП України в спорах Крюківського вагонзаводу проти бельгійських компаній, та багато інших.

Ганна Цірат – доктор юридичних наук, представляла інтереси іноземних компаній в Міжнародному Комерційному Арбітражному Суді при ТПП України. В останній суперечці з її участю вона представляла американську компанію Altum Air, Inc. в суперечці проти української авіакомпанії Роза Вітрів.

Публікації: