Досвід міжнародно-правової уніфікації в сфері міжнародного цивільного процесу. Гаазькі Конвенції

Гаазька конференція з міжнародного приватного права – це дійсно світовий форум правової уніфікації: членами цієї організації є 74 держави з усіх континентів, а також Європейський Союз. Робота в рамках Гаазької конференції продовжується вже більше ста років, наслідком чого є чималий доробок: прийнято немало конвенцій по судовій та адміністративній кооперації, з міжнародних договорів, а також сімейного права. Поміж цих документів важливе значення мають акти, що регулюють співробітництво в сфері міжнародного цивільного процесу, зокрема Конвенція з питань цивільного процесу 1954 року, Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року, Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року, а також Конвенція про вибір суду 2005 року icpdf.