Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу

Україна має двосторонні договори про правову допомогу з 30 державами, левова частка яких регулює питання юрисдикції (підсудності), тобто в який суд при розгляді тієї чи іншої справи можуть звертатися сторони. Існує декілька видів підсудності, передбаченої договорами: загальна (підсудність визначається за загальними правилами), договірна (сторони самі визначають суд, який буде розглядати спори, що виникнуть між ними), виключна («обійти» суди, які мають виключне право розглядати певну групу спорів, не можна), а також альтернативна (дає можливість сторонам обирати поміж двома або більше судами, що у доктрині відомо як forum shopping). В данній статтіicpdf проаналізовано тільки те, як дане питання врегульоване Україною на двосторонньому рівні з іншими державами.