Колізійні норми зобов’язальних правовідносин у міжнародному приватному повітряному праві

Пласт зобов’язальних відносин у міжнародному приватному повітряному праві значний: це договори купівлі-продажу повітряного судна, договори фінансового та оперативного лізингу, договори перевезення, договори застави повітряного судна та інші. Для кожного з цих видів договорів передбачена своя колізійна прив’язка, що міститься у законі про міжнародне приватне право або іншому нормативному акті або уніфікована норма, закріплена в Регламенті (ЄС) № 593/2008 «Про право, що підлягає застосуванню до договірних зобов’язань («Рим І»)», Варшавській Конвенції 1929 року або Монреальській Конвенції 1999 року про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень icpdf.