флаг ес

ЄС прийняв новий Регламент щодо фінансової відповідальності у спорах між інвестором та державою

Нещодавно Європейський Союз (Союз) прийняв новий Регламент, де викладено ряд правил, спрямованих на врегулювання питання розподілення коштів за наслідками розгляду спорів між інвестором, з одного боку, та державою-членом або Союзом з другого. Основна мета Регламенту – повна його назва Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 912/2014, що встановлює норми, що регулюють фінансову відповідальність, пов’язану з розв’язанням спорів арбітражем між інвестором та державою, передбаченим міжнародними договорами, стороною яких є Європейський Союз – полягає у відокремленні та розрізненні випадків, коли грошова компенсація лягає на плечі держави-члена, і коли вона лягає на плечі Союзу.

Цей Регламент стосується спорів, що вирішуються саме арбітражем.

Регламент застосовується до розв’язання спорів між інвестором та державою, які розглядаються відповідно до міжнародних договорів, стороною яких є Союз або Союз та його держави-члени, розгляд яких ініційовано позивачем третьої держави.

Основні правила, що містяться в Регламенті, встановлюють, що у разі якщо Союз як особа, що має правосуб’єктність, зобов’язаний відповідно до міжнародного договору надавати певний режим, він повинен буде, як це передбачено міжнародним правом, виплатити компенсацію, присуджену арбітражем, та компенсувати витрати, пов’язані з розглядом справи. В свою чергу, відповідна держава-член повинна виплатити компенсацію у разі, якщо відповідний режим надається цією державою-членом.

Союз завжди виступає в якості відповідача, якщо спір стосується виключно режиму, що надається інституціями, органами або агенціями Союзу. Відповідно там, де держава-член потенційно буде зобов’язана виплатити компенсацію за наслідками розгляду спору, вона, відповідно, виступатиме в якості відповідача у справі. Лише у виключних випадках Союз виступатиме в якості відповідача у спорах, що стосуються режиму, що надається державою-членом.

Регламент застосовуватиметься до спорів, по яких пред’явлення позову до арбітражу відбудеться після 17 вересня 2014 року, а відповідний режим наданий після 17 вересня 2014 року.