Двосторонні договори про правову допомогу як приклад уніфікації норм міжнародного цивільного процесу

Двосторонні договори посідають вагоме місце у міжнародно-правовому регулюванні питань цивільного процесу. Україна має на сьогодні близько 30 договорів про правову допомогу, частина з яких є обов’язковою для України в силу правонаступництва; інші ж договори були укладені вже незалежною Україною. Двосторонні угоди «радянського штибу» регламентували надання правової допомоги як у приватноправовій сфері (цивільні відносини), так і в публічно-правовій (кримінальні відносини), але вже з середини 1990-х років Україна почала укладати окремі конвенції про правову допомогу у кримінальних справах. Розглядаючи особливості двосторонніх договорів, укладених Україною, можна сказати, що багато договорів суттєво відрізняються між собою як за змістом, так і за обсягом регулювання відносин. Левова частка договорів укладена з країнами Східної Європи та колишніми країнами партнерами Радянського Союзу. Договорів з розвиненими країнами Заходу укладено надзвичайно мало icpdf.