фото Цірат міжнародного цивільного процесу

Сучасний стан міжнародного цивільного процесу

Геннадій Цірат, що готується до здобуття ступеня доктора юридичних наук, випустив монографію «Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-правової уніфікації». У ній він дослідив процеси уніфікації, що відбуваються на регіональному – на рівні американських держав, Європи та пострадянського простору, та глобальному – в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права – рівнях, проаналізував місце України у цих процесах та окреслив коло існуючих проблем, що постають перед міжнародним товариством на шляху до уніфікації міжнародного цивільного процесу. Книга написана доступною мовою, і стане в нагоді не лише вузькопрофільним фахівцям, але й практикуючим юристам, що стикаються з веденням судових справ в іноземних країнах.