фото конференції

Конференція з європейського міжнародного приватного права в Берліні

Як писав Леонардо да Вінчі, «наука – полководець, а практика – солдати», тому юристи-науковці та юристи-практики мають бути тісно пов’язані і постійно взаємодіяти. Саме через це юристи «Юрзовнішсервіс» взяли участь в одній з найбільших за кількістю учасників – 114 науковців – конференції, організованій Інститутом порівняльного та міжнародного приватного права імені Макса Планка та Єнським університетом імені Фрідріха Шиллера під назвою «Європейське міжнародне приватне право – наскільки європейським воно дійсно є?», яка відбулася 2 та 3 березня 2018 року у Берліні.

Як зазначили організатори у передмові до програми конференції, протягом останніх десятиліть європейський законодавець прийняв загалом 18 регламентів у сфері міжнародного приватного права (включаючи цивільний процес). Отриманий у формі суттєвого ступеня законодавчої уніфікації результат був охарактеризований як справжня європеїзація міжнародного приватного права і навіть як свого роду «європейська революція міжнародного приватного права». Однак до сьогодні не дуже зрозуміло, чи уніфікація, яка зайшла вже досить далеко, «права у книжках» перетворила міжнародне приватне право на дійсно європейське «право, що дійсно працює». Тому основна мета конференції полягала в тому, щоб відповісти на запитання: в якій мірі європейське міжнародне приватне право дійсно більшою мірою базується на єдиних європейських правилах, спільних для всіх держав-членів ЄС, а не на державних договорах чи інструментах посиленого співробітництва?; чи відрізняється метод аналізу і тлумачення європейського міжнародного приватного права, яким послуговуються науковці та практики, від національних підходів до міжнародного приватного права, які існували раніше?; чи аналіз і тлумачення європейського міжнародного приватного права все ще знаходиться під впливом національних правових традицій, що призводить до дефрагментації нібито єдиного законодавства?

Конференція мала на меті зібрати науковців усієї Європи, щоб обговорити ці питання і спробувати дати на них відповідь.
Програма конференції містила виступи, присвячені джерелам європейського міжнародного приватного права та їх взаємодії з іншими міжнародними інструментами та внутрішніми законами країн-членів ЄС, застосуванню цих законів у судах держав-членів ЄС, а також проблемам юридичної освіти, особливо проблемам викладання міжнародного приватного освіти в ЄС.

Серед особливо обговорюваних питань були можливості створення загального інструмента міжнародного приватного права в ЄС (так званий «Регламент Рим 0») та нагальна необхідність вирішити проблему недостатності знань з міжнародного приватного права серед суддів та практиків (хоча дискусійним було питання шляхів вирішення цієї проблеми).

Партнер «Юрзовнішсервіс», доктор юридичних наук Геннадій Цират та Катерина Цират взяли участь у конференції, де представляли Україну та українську юридичну науку. Разом з європейськими колегами вони шукали відповіді на вищезгадані питання, які є актуальними як для ЄС, так і для України, яка, на нашу думку, повинна була б подумати про створення міжнародного інструмента, який би регулював питання міжнародного приватного права між громадянами ЄС та України.

Геннадій і Катерина Цірат мали чудову нагоду зустрітися особисто з організаторами конференції, а саме з професором Юргеном Базедовим, емеритом (почесним професором у відставці) Інституту порівняльного та міжнародного приватного права імені Макса Планка та професором Гізелою Рюль, а також з іншими відомими дослідниками – Жилем Куніберті, Джудіттою Кордеро-Мосс, Томасом Каднером Граціано, Педро де Мігелем Асенсіо та багато іншими.